MTÜ Kating Noored on ellukutsutud inimeste arengu toetamiseks ja nii Eesti kui Euroopa elu edendamiseks. Selleks algatatakse ise ja osaletakse erinevates projektides. Projektid on suunatud erinevatele vanusegruppidele ja on peamiselt haridusliku, noorsootöö, loovuse või juhtimisalase suunaga.